Life

Bril Appreciation

Die eerste keer wat ek met die Bril span te doen gekry het was November 2019. Ek was by hulle Trunk Show. Dit was ‘n baie lekker, gesellige aand, maar dit is nie waaroor ek vandag wil gesels nie.

Ek het net geweet dat die volgende keer wat ek my oë moet laat toets, gaan dit by Bril wees. Ek het klaar besluit en niemand gaan my besluit verander nie.

Die “menu” waaruit jy die tipe oog toets kies is so aanloklik. Ek meen die menu is opgedeel in Starters, Main Course en Desserts! En met name soos BRIL’JANT EYE EXAM kan jy mos nie anders as om te bespreek nie.

Ek was vroegoggend daar, gemasker (soos Batman) en reg vir die storie.

Ek het dadelik welkom gevoel. It’s so warm and cozy. Ek en Annuscha  het ‘n hond uit ‘n bos gesels.

Thelmarie het my kom uit pluk voor ek vir Annuscha doof gesels het, maar as sy maar net geweet het. hehe

My naastes wat my ken weet ek is baie nuuskurig en super heilig op my oë. Ek wil alles weet en hoe meer nuwe inligting ek in my kop kan prop hoe beter.

Ek het so op my gemak gevoel en ek het Thelmarie baie vrae gevra. Sy het als so mooi geantwoord en verduidelik en uitgebrei. Ek het ook nie super-weg-ruk-oomblikke gehad nie, so my nek is nog in plek-hehe. (Super weg ruk: die reaksie wanneer enige iemand naby my oë kom).  Dit was so lekker en ek is so dankbaar.

Van die oomblik wat ek my afspraak gemaak het tot ek daar was en ek my bril gaan optel het was ‘n fees. Dis soos om met vriendinne te chat elke keer wat jy daar kom.

Ek dink die heel lekkerste deel is om die raam uit te kies. Dit maak my altyd opgewonde.

Hierdie keer het ek gesê ek wil een van Bril se eie rame hê, ‘n house brand soos hulle sê en ek wil die grootste raam hê.

Annuscha het daai oggend baie rame daar uitgepak en voorstelle gemaak. Dit was so cool.

Ek het my raam gekry en ek is super happy.

IMG_0419 (Large)IMG_0417 (Large)IMG_0416 (Large)IMG_0415 (Large)

Dankie Bril, dat julle die “fun” in bril dra sit. Ek is mal oor my nuwe face furniture!

IMG_0408_edit (Large)

Dankie ook vir my super cool geel boksie, lappie, sticker en persoonlike handgeskryfde nota. Dit is die klein dingetjies wat tel.

Bril op die Web

Hoe bespreek jy? Jy gaan kyk hier.

Bril op Instagram

Bril op Facebook

NS. Ek is nie betaal vir my geskryf nie. Dit is uit my hart van dankbaarheid.

Dankie aan Skylight Retouching wat gehelp het met die edit van my fotos.

IMG_0425_edit (Large)

English translation to follow

The first time I got in touch with the Bril team was in November 2019. I went to their Trunk Show. That was a lovely evening, but that is not what I would like to write about today.

I just knew the next time I had to have my eyes tested , it was going to be at Bril. I had already decided and no one was going to change my mind.

The “menu” from which  you select the type of eye test is so enticing. I mean, the menu is divided into Starters, Main Course and Desserts! And with names like BRIL’JANT EYE EXAM, you can not help but book it.

I arrived early in the morning, masked (like Batman) and ready for the appointment.

I immediately felt welcome. It was a warm and cosy atmosphere. Annuscha and I were having a lovely conversation.

Thelmarie came to get me before Annuscha went deaf due to my constant chatting. If she only knew what she was getting herself into. Hehe!

My friends and family know I am very curious and super protective of my eyes. I love learning new things and the more information I can cram into my head, the better.

I felt so at ease and I asked Thelmarie many questions that morning. She answered everything so beautifully and where needed explained in detail. I also did not have super-jerk-away moments, so my neck is still in place-hehe. (Super Jerk Away: the reaction when anyone comes close to my eyes). It was so lovely and I am so thankful.

From the moment I made my appointment, at my appointment and when I went to collect my glasses, was so much fun. Every time I visited it was like chatting to my girlfriends.

I think the most enjoyable part is choosing the frame. This always excites me.

This time I said I wanted one of their own house brands and I want the largest frame they have.

Annuscha unpacked many frames that morning and made suggestions. It was so cool.

I got my frame and I am super happy.

Thank you Bril for putting the fun in wearing glasses. I love my new face furniture.

Thank you also for my super cool yellow case, specs cloth, sticker and personal handwritten note. It is the little things that count.

Ps. I was not paid for my writing. This is from my heart with gratitude.

 

2 thoughts on “Bril Appreciation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s